Thủ tướng: Kiên quyết chống tiêu cực trong thi đua - khen thưởng

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ năm, ngày 14/04/2022 19:50 GMT+7

VTV.vn - Các phong trào thi đua phải xuất phát từ nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, đất nước, tránh bệnh thành tích và kiên quyết chống tiêu cực trong thi đua, khen thưởng.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra sáng 14/4 tại Hà Nội.

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đánh giá, trong năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đôn đốc các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19 có sức lan tỏa lớn, động viên được các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thi đua thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế.

Thủ tướng: Kiên quyết chống tiêu cực trong thi đua - khen thưởng - Ảnh 1.

Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2021 là một năm đặc biệt. Chúng ta vừa phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa giải quyết nhiều công việc tồn đọng, kéo dài; vừa xử lý các vấn đề đột xuất, bất ngờ, nhất là dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, ủng hộ của doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong thành tích chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 21/7/2021, Hội đồng đã kịp thời phát động và Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".

Trong khi đó, các phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo"… vẫn tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi có lúc chưa đầy đủ, chưa khắc họa được lòng yêu nước của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp, ngành chưa thực sự sâu sát, có lúc còn lơ là, chưa quyết liệt, chưa bám sát tình hình. Việc theo dõi, kiểm tra, thúc đẩy với một số phong trào cũng chưa sát. Công tác tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi, một số cấp còn hạn chế.

Thủ tướng: Kiên quyết chống tiêu cực trong thi đua - khen thưởng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn, phải cố gắng hơn, nỗ lực, sáng tạo hơn, thiết thực hơn, có trọng tâm, trong điểm để phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy các cấp. Thủ tướng nhấn mạnh, thi đua phải là phong trào của nhân dân và bắt đầu từ nhân dân.

Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng tổ chức hội nghị chuyên đề để tổng kết thực tiễn, đánh giá sâu sắc, toàn diện, đúc rút kinh nghiệm các phong trào thi đua năm 2021, tiếp tục phát triển các phong trào đã có, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng trong việc phát động phong trào mới phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Thủ tướng lưu ý, trong nhiệm kỳ này các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo bằng nguồn lực Nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn…

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về thi đua khen thưởng, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng và kiên quyết chống tiêu cực, "chạy chọt" trong công tác quan trọng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước