chỗ làm việc

TP.HCM cần khoảng 300.000 lao động trong năm 2018

TP.HCM cần khoảng 300.000 lao động trong năm 2018

VTV.vn - Năm 2018, TP HCM có nhu cầu 300.000 chỗ làm việc, tăng bình quân 5% so với năm 2017.