Nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên xuống cấp trầm trọng, thiếu vắng học sinh

Nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên xuống cấp trầm trọng, thiếu vắng học sinh

22.07.2018

VTV.vn - Hiện nay, nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên trên cả nước gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, không thu hút được học sinh.

Thay đổi cách thức giáo dục trẻ em vùng khó khăn