CHXHCN Việt Nam

BTC giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 cùng toàn đoàn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

BTC giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 cùng toàn đoàn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

VTV.vn - Sáng 1/9, BTC giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 cùng toàn đoàn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.