công nghiệp hỗ trợ

Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020

Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020

VTV.vn - Năm 2020, Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số trình độ cao.