Công trình hạ tầng kỹ thuật

Không để khiếu kiện ở Bắc Giang kéo dài

Không để khiếu kiện ở Bắc Giang kéo dài

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ sẽ đề xuất Thủ tướng chỉ đạo rà soát tổng thể lại dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam TP Bắc Giang.