công ước luật biển

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thông qua chủ đề 2017

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thông qua chủ đề 2017

VTV.vn - Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thông qua chủ đề của năm 2017 là "Chung tay tạo đổi thay, kết nối với toàn cầu".