Cục Quản Lý Dược

Đề nghị chấm dứt trang Facebook quảng cáo nano vàng

Đề nghị chấm dứt trang Facebook quảng cáo nano vàng

VTV.vn - Việc quảng cáo về nano vàng chữa ung thư vi phạm quy định tại Điều 6, Luật Dược năm 2016 về các hành vi bị cấm trong kinh doanh dược và quảng cáo thuốc.