củng cố lòng tin

Các đoàn thể cần đổi mới hình thức đối thoại với nhân dân

Các đoàn thể cần đổi mới hình thức đối thoại với nhân dân

VTV.vn - Các đoàn thể chính trị - xã hội cần đổi mới hình thức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.