đa dạng hóa

Chủ tịch Duma quốc gia Nga thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma quốc gia Nga thăm chính thức Việt Nam

Ông Naryshkin - Chủ tịch Duma quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga - đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.