Đặc sản vùng miền

Cơ hội tiêu thụ đặc sản vùng miền qua hệ thống chợ

Cơ hội tiêu thụ đặc sản vùng miền qua hệ thống chợ

VTV.vn - Điều này có được là nhờ chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ đầu mối nông sản thực phẩm tại Đồng Nai.