đại biểu HĐND

Tinh gọn bộ máy: Khó nhưng nhất định làm được!

Tinh gọn bộ máy: Khó nhưng nhất định làm được!

VTV.vn - Đây là quan điểm chung của nhiều tờ báo đưa ra trong thời gian qua xung quanh vấn đề tinh gọn bộ máy.