dầu khí quốc gia Việt Nam

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam - Malaysia

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam - Malaysia

VTV.vn - Chiều nay (27/7), cuộc họp lần thứ năm Ủy ban Hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam - Malaysia đã diễn ra tại Hà Nội.