đầu tư công nghệ

Bất cập quản lý rác thải ở đô thị

Bất cập quản lý rác thải ở đô thị

VTV.vn - Câu chuyện bất cập quản lý rác thải ở đô thị lớn như TP.HCM lại đến từ chính công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.