đầu tư tư nhân

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Hoa Kỳ do Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ và Viện Hoa Kỳ châu Á tổ chức.