diêm dân

Hỗ trợ diêm dân sản xuất muối sạch

Hỗ trợ diêm dân sản xuất muối sạch

VTV.vn - Hiện tại, nhiều địa phương đưa ra chính sách hỗ trợ diêm dân sản xuất muối phủ bạt để nâng cả sản lượng và chất lượng muối.