Diễn đàn Kinh tế

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg thúc đẩy hợp tác

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg thúc đẩy hợp tác

VTV.vn - Trong ngày làm việc đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, nhiều cuộc họp về vấn đề đầu tư trong nước, quan hệ giữa Nga và các đối tác kinh tế đã diễn ra.