diễn tập quân sự

Cục Hậu cần Quân đoàn 2 diễn tập Chỉ huy - Tham mưu hậu cần chiến dịch

Cục Hậu cần Quân đoàn 2 diễn tập Chỉ huy - Tham mưu hậu cần chiến dịch

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu hậu cần chiến dịch 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2018.