điều chỉnh giá

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế - Bài toán về nguồn thu và chất lượng

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế - Bài toán về nguồn thu và chất lượng

VTV.vn - 77 dịch vụ y tế đã được giảm giá từ ngày 16/7. Việc giảm giá dịch vụ lần này tác động như thế nào tới các bệnh viện?