đô thị đặc biệt

Cải cách hành chính ở TP.HCM vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn

Cải cách hành chính ở TP.HCM vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn

VTV.vn - Dù TP.HCM đã rất nỗ lực, việc cải cách hành chính trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn vì nhiều lý do.