doanh nghiệp nộp thuế

TP.HCM: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,76%

TP.HCM: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,76%

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của TP.HCM tăng so với cùng kỳ, đạt 7,76%.