đối thoại trực tuyến

Ngày 24/3, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn sẽ đối thoại với đoàn viên, thanh niên cả nước

Ngày 24/3, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn sẽ đối thoại với đoàn viên, thanh niên cả nước

VTV.vn - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong sẽ đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước vào ngày 24/3/2018.