Hà Nội trước Chiến tranh phá hoại lần thứ hai

Ký ức Việt Nam-Thứ tư, ngày 25/06/2014 09:47 GMT+7

Tháng 7/1972 là thời điểm Hà Nội vẫn phải chịu sự oanh kích của máy bay Mỹ. Nhân dân thành phố vẫn ở trong thời chiến và mọi công tác chuẩn bị cho chiến tranh vẫn diễn ra hàng ngày.

Và trong những ngày tháng ấy, Đảng và Chính phủ đã kêu gọi “Triệu người như một hãy nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà”.

Qua tập phim Ký ức Việt Nam sau đây, các bạn sẽ một lần nữa được sống trong không khí Hà Nội những ngày trước khi diễn ra Chiến tranh phá hoại lần hai.

TIN MỚI