dự thảo luật

UBTV Quốc hội thống nhất việc mở rộng phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước

UBTV Quốc hội thống nhất việc mở rộng phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đã thống nhất việc mở rộng phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước.