đường lối chính sách

Đà Nẵng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư

Đà Nẵng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư

VTV.vn- Ngoài trách nhiệm gia đình trong việc quản lý con em, vai trò của các cán bộ ở khu dân cư là hết sức quan trọng trong vận động nhân dân chấp hành đường lối chính sách.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước