Emily

Hạnh Sino - Emily tái hợp thi The Remix - Hòa âm ánh sáng 2016

Hạnh Sino - Emily tái hợp thi The Remix - Hòa âm ánh sáng 2016

VTV.vn - Sau Hương Tràm, thì Hạnh Sino và Emily là hai cái tên tiếp theo xác nhận tham gia The Remix - Hòa âm ánh sáng 2016.