franc Thụy Sĩ

Thụy Sĩ hỗ trợ 1,3 tỷ USD cho EU

Thụy Sĩ hỗ trợ 1,3 tỷ USD cho EU

VTV.vn - Thụy Sĩ sẽ cung cấp 1,3 tỷ Franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 1,3 tỷ USD) cho EU để giúp thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giữa các thành viên trong liên minh.