Giá thịt lợn

Bộ NN&PTNT cần có kịch bản điều hành giá thịt lợn

Bộ NN&PTNT cần có kịch bản điều hành giá thịt lợn

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ NN&PTNT cần có kịch bản điều hành giá thịt lợn cho từng tháng từ nay tới cuối năm.