giá trị kim ngạch

Điểm sáng xuất khẩu lâm sản

Điểm sáng xuất khẩu lâm sản

VTV.vn - Lâm sản tiếp tục vươn lên đứng đầu trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu với kim ngạch 3,4 tỷ USD.