giao dịch việc làm

Nhiều hệ lụy do thiếu thông tin xuất khẩu lao động

Nhiều hệ lụy do thiếu thông tin xuất khẩu lao động

VTV.vn - Những lao động nông thôn luôn bị động trong tìm hiểu thông tin và để được đi lao động nước ngoài.