Điểm chuẩn của 18 trường Quân đội năm 2019

T.K-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 14:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2019.

Học viện Kỹ thuật quân sự (Tổ hợp xét tuyển A00 và A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 24.35; Thí sinh Nam miền Nam: 22.35; Thí sinh Nữ miền Bắc: 26.35 (Thí sinh mức 26,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,20); Thí sinh Nữ miền Nam: 25.05.

Học viện Quân y (Tổ hợp xét tuyển A00): Thí sinh Nam miền Bắc: 25.25; Thí sinh Nam miền Nam: 23.70; Thí sinh Nữ miền Bắc: 26.15; Thí sinh Nữ miền Nam: 23.65.

Học viện Quân y (Tổ hợp B00): Thí sinh Nam miền Bắc: 23.55; Thí sinh Nam miền Nam: 22.10; Thí sinh Nữ miền Bắc: 26.65; Thí sinh Nữ miền Nam: 25.35.

Học viện Khoa học Quân sự: Ngành Ngôn ngữ Anh (Tổ hợp D01): Thí sinh Nam (cả nước): 23.98; Thí sinh nữ (cả nước): 27.09. Ngành Ngôn ngữ Nga (Tổ hợp D01, D02): Thí sinh Nam (cả nước): 18.64; Thí sinh nữ (cả nước): 25.78. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Tổ hợp D01, D04): Thí sinh Nam (cả nước): 21.78; Thí sinh nữ (cả nước): 25.91. Quan hệ quốc tế (Tổ hợp D01): Thí sinh Nam (cả nước): 23.54 (Thí sinh mức 23,54 điểm: Điểm môn Ngoại ngữ ≥ 8,60); Thí sinh Nữ (cả nước): 24.61. ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 21.25; Thí sinh Nam miền Nam: 20.25.

Học viện Biên phòng, Ngành Biên phòng: Tổ hợp A01: Thí sinh Nam miền Bắc: 21.85 (Thí sinh mức 21,85 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20); Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế): 23.45; Thí sinh Nam Quân khu 5: 19.30; Thí sinh Nam Quân khu 7: 22.65; Thí sinh Nam Quân khu 9: 20.55. Tổ hợp C00: Thí sinh Nam miền Bắc: 26.50 (Thí sinh mức 26.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50); Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế): 25; Thí sinh Nam Quân khu 5: 24.75 (Thí sinh mức 24.75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 6.25); Thí sinh Nam Quân khu 7: 24.00 (Thí sinh mức 24 điểm: Điểm môn Văn ≥ 6.25); Thí sinh Nam Quân khu 9: 25.00.

Học viện Biên phòng, Ngành Luật: Tổ hợp A01: Thí sinh Nam miền Bắc: 23.15; Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế): 23.65; Thí sinh Nam Quân khu 5: 18.90; Thí sinh Nam Quân khu 7: 16.25; Thí sinh Nam Quân khu 9: 17.75. Tổ hợp C00: Thí sinh Nam miền Bắc: 26.75 (Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8.00); Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế): 20.50; Thí sinh Nam Quân khu 5: 26.00; Thí sinh Nam Quân khu 7: 24.75 (Thí sinh mức 24,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7); Thí sinh Nam Quân khu 9: 25.00 (Thí sinh mức 25.00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50).

Học viện Hậu cần (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 23.35 (Thí sinh mức 23,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25); Thí sinh Nam miền Nam: 21.85 (Thí sinh mức 21,85 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80); Thí sinh Nữ miền Bắc: 26.35; Thí sinh Nữ miền Nam: 24.65.

Học viện Phòng không Không quân, Ngành Kỹ thuật hàng không (tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 23.35; Thí sinh Nam miền Nam: 20.45.

Ngành CHTM Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 20.95 (Thí sinh mức 20,95 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,50); Thí sinh Nam miền Nam: 15.05.

Học viện Hải quân (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 21.70 (Thí sinh mức 21,70 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20); Thí sinh Nam miền Nam: 21.00 (Thí sinh mức 21,00 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00).

Trường Sỹ quan chính trị, Tổ hợp C00: Thí sinh Nam miền Bắc: 26.50 (Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00); Thí sinh Nam miền Nam: 24.91. Tổ hợp A00: Thí sinh Nam miền Bắc: 22.60 (Thí sinh mức 22,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50); Thí sinh Nam miền Nam: 20.75. Tổ hợp D01: Thí sinh Nam miền Bắc: 22.40; Thí sinh Nam miền Nam: 21.35.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam (cả nước): 22.3 (Thí sinh mức 22,30 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00).

Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế): 22.85; Thí sinh Nam Quân khu 5: 21.50 (Thí sinh mức 21,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00); Thí sinh Nam Quân khu 7: 21.05 (Thí sinh mức 21,05 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75); Thí sinh Nam Quân khu 9: 21.60 (Thí sinh mức 21,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25)

Trường Sĩ quan Pháo binh (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 20.35 ( Thí sinh mức 20,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 6,00.); Thí sinh Nam miền Nam: 17.25.

Trường Sĩ quan công binh (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 18.65; Thí sinh Nam miền Nam: 18.75.

Trường Sĩ quan Thông tin (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 19.40 (Thí sinh mức 19,40 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,40.); Thí sinh Nam miền Nam: 18.75.

Trường Sĩ quan Không quân, Sĩ quan CHTM Không quân (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam: 16.00

Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 20.85; Thí sinh Nam miền Nam: 18.70

Trường Sĩ quan Đặc công (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 19.90; Thí sinh Nam miền Nam: 19.60 (Thí sinh mức 19,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,25)

Trường Sĩ quan Phòng hóa (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 15.00; Thí sinh Nam miền Nam: 15.00

Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh Nam miền Bắc: 23.10; Thí sinh Nam miền Nam: 22.70 (Thí sinh mức 22,70 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25).

Cùng đó, Bộ cũng công bố điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở năm 2019, cụ thể:

Điểm chuẩn của 18 trường Quân đội năm 2019 - Ảnh 1.
Điểm chuẩn của 18 trường Quân đội năm 2019 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn của 18 trường Quân đội năm 2019 - Ảnh 3.

CẬP NHẬT: Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2019 CẬP NHẬT: Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2019

VTV.vn - Từ 17h ngày 8/8, các trường đại học, cao đẳng bắt đầu công bố điểm chuẩn 2019. ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại Thương và các trường quân đội… là những trường công bố sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước