Trẻ khuyết tật có thể nhập học mầm non cao hơn 3 tuổi với quy định

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Bộ GD-ĐT cho biết, đang tiến hành tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non nhằm từng bước nâng cao chất lượng của bậc học mầm non.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể gồm phân cấp quản lý Nhà nước đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; điều kiện và thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập...

Dự thảo mới cũng bổ sung nội dung trẻ khuyết tật được nhận vào nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cao hơn tối đa 3 tuổi so với tuổi quy định.

Về Phân cấp quản lý Nhà nước đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, dự thảo mới yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ trên địa bàn huyện.

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn xã.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn huyện.

Về điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, dự thảo mới nêu rõ: Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện như đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của các gia đình; số lượng trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bảo đảm theo quy định; Có giáo viên đạt trình độ theo quy định; có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều lệ.

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập sẽ bị đình chỉ hoạt động giáo dục nếu vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành.

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cũng sẽ bị đình chỉ nếu không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bị giải thể và thu hồi giấy phép thành lập khi không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên; Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước