giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xuất khẩu cá tra phải theo quy định mới

Xuất khẩu cá tra phải theo quy định mới

Từ ngày 20/6/2014, các lô hàng cá tra xuất khẩu cần đăng ký với Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VN Pangasius) sau khi ký hợp đồng với nhà nhập khẩu.