"65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác"

PV-Thứ hai, ngày 22/09/2014 14:19 GMT+7

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống học viện.

Bộ phim tài liệu 65 năm vẻ vang Trường Đảng mang tên Bác sẽ được phát sóng vào 20h05, ngày 23/9 trên kênh VTV1.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành (1949 - 2014).

Là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, Học viện đã đảm bảo cho cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn luôn có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ đức và tài đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đến những thắng lợi vĩ đại.

Bên cạnh đó, Học viện còn là Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số khoa học xã hội khác, có đóng góp to lớn vào quá trình nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; nhận thức ngày càng sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; góp phần phát triển lý luận và thực tiễn cải cách, đổi mới chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Kỷ niệm 65 năm là cơ hội quý báu để Học viện tổng kết 65 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận góp phần tổng kết công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, Nhà nước; tạo động lực cho trường Đảng Trung ương bước vào thời kỳ phát triển mới: đoàn kết, sáng tạo và thắng lợi.

Trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bộ phim tài liệu 65 năm vẻ vang Trường Đảng mang tên Bác sẽ được phát sóng vào 20h05, ngày 23/9 trên kênh VTV1. Mời Quý khán giả đón xem!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước