hành lang pháp lý

Xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng đối với taxi công nghệ

Xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng đối với taxi công nghệ

VTV.vn - Theo đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cơ quan quản lý cần xem xét xây dựng cơ chế quản lý riêng phù hợp với từng mô hình, trong đó có taxi công nghệ.