hệ sinh thái khởi nghiệp

Chuyển giao công nghệ - Bước phát triển mới cho startup TP.HCM

Chuyển giao công nghệ - Bước phát triển mới cho startup TP.HCM

VTV.vn - Chuyển giao công nghệ là yếu tố quan trọng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM lên một bước tiến mới.