đổi mới

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

VTV.vn - Sự tham gia của Nhà nước đã góp phần tạo nên những chuyển biến to lớn cho làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.