hệ thống tài chính

Phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam

Phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam

VTV.vn - Ứng dụng các công nghệ tài chính hay còn được gọi là Fintech hiện vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam.