hồ chứa thủy điện

13 thủy điện EVN xả lũ để đảm bảo an toàn

13 thủy điện EVN xả lũ để đảm bảo an toàn

VTV.vn - Mưa được dự báo sẽ còn kéo dài. Do đó, 13 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn.