hội nghị bộ trưởng ASEAN

ASEAN tăng cường hợp tác chống cực đoan và bạo lực

ASEAN tăng cường hợp tác chống cực đoan và bạo lực

VTV.vn- Các nước ASEAN nhất trí cùng đẩy mạnh các nỗ lực và chiến lược để đối phó với cực đoan bạo lực thông qua việc thường xuyên tiến hành các cuộc tham vấn và đối thoại khu vực.