kết nối doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt - Hàn

Kết nối doanh nghiệp Việt - Hàn

VTV.vn - Hội thảo Kết nối đầu tư kinh doanh Việt – Hàn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm, công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc.