khách hàng

Uber xin lỗi khách hàng vì tính nhầm phí

Uber xin lỗi khách hàng vì tính nhầm phí

VTV.vn - Uber đã vừa phải lên tiếng xin lỗi và hoàn tiền cho 1 khách hàng của mình tại Toronto, Canada do tính nhầm phí.