khí nén thiên nhiên

Đề xuất thêm công nghệ đốt rác để giảm chôn lấp tại TP.HCM

Đề xuất thêm công nghệ đốt rác để giảm chôn lấp tại TP.HCM

VTV.vn - Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam đã gửi đến cơ quan chức năng TP.HCM đề xuất được đầu tư, thay đổi một phần công nghệ đốt rác để giảm bớt tình trạng chôn lấp rác.