khởi sự kinh doanh

Hơn 91.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10

Hơn 91.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10

VTV.vn - Trong 10 tháng qua cả nước có hơn 91.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 710.600 tỷ đồng