Kiến Trúc Hà Nội

Chuyện về những cây cầu của Hà Nội

Chuyện về những cây cầu của Hà Nội

VTV.vn - Hà Nội là một thành phố bên sông nên sự phát triển của Thủ đô luôn gắn liền với những cây cầu qua từng năm tháng.