Doanh nghiệp xăng dầu được "nới" thêm quyền tăng giá

TCKD-Thứ ba, ngày 24/06/2014 15:12 GMT+7

Các doanh nghiệp xăng dầu được mở rộng thêm quyền tăng giá. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Bộ Công Thương vừa trình Thủ tướng dự thảo mới nhất Nghị định thay thế Nghị định 84 về cơ chế kinh doanh xăng dầu. Trong dự thảo này, Bộ có mở rộng thêm quyền tăng giá cho doanh nghiệp xăng dầu.

Các doanh nghiệp xăng dầu được quyền tăng giá bán trong phạm vi 3% thay vì ở mốc phạm vi 2% như trước đây, khi các yếu tố đầu vào cấu thành giá cơ sở biến đổi tăng 3% so với giá bán lẻ hiện hành.

Trường hợp giá cơ sở tăng vượt 3-7% so với giá bán lẻ hiện hành, doanh nghiệp xăng dầu phải gửi văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh tới liên Bộ Công thương – Tài chính trước thời gian điều chỉnh hai ngày làm việc. Quá thời hạn trên mà cơ quan nhà nước không có ý kiến thì thương nhân được quyền tăng giá bán đến mức 3%. Khoảng còn lại, 4% sẽ do cơ quan điều hành giá của Nhà nước điều chỉnh trong năm ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định điều chỉnh giá.

Trường hợp có biến động làm cho giá cơ sở tăng trên 7% so với giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ sẽ công bố và áp dụng các biện pháp bình ổn giá xăng dầu.

TIN MỚI