ký kết hợp đồng

Người lao động cần cẩn trọng với "thỏa thuận bảo mật"‎

Người lao động cần cẩn trọng với "thỏa thuận bảo mật"‎

VTV.vn - Người lao động không được làm các công việc tương tự cho DN cùng lĩnh vực trong 12 tháng sau khi nghỉ việc đã chính thức có hiệu lực.