kỳ tuyển sinh

Sử dụng nhiều tổ hợp môn mới trong xét tuyển Đại học

Sử dụng nhiều tổ hợp môn mới trong xét tuyển Đại học

VTV.vn - Trong kỳ tuyển sinh năm học 2018, Bộ GD&ĐT đã giao cho các Cơ sở giáo dục Đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.