Lịch phát sóng chương trình VTV

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
 • 00:00Sao và Sự KiệnTập 291
 • 00:30Sao thế giớiTập 131
 • 01:00Chuyện khó đỡTập 58
 • 02:00Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 3
 • 02:30Hôn nhân giảTập 12
 • 03:30Sao và Sự KiệnTập 291
 • 04:00Chuyện khó đỡTập 58
 • 05:00Huyền thoại biển xanhTập 19
 • 06:00Sao và Sự KiệnTập 291
 • 06:30Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 3
 • 06:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 84
 • 07:00Trái tim trong sángTập 13
 • 08:00Trái tim trong sángTập 14
 • 08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 08:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 84
 • 09:00Sao thế giớiTập 131
 • 09:30Sao và Sự KiệnTập 291
 • 10:00Chuyện khó đỡTập 57
 • 10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 11:00Sao thế giớiTập 132
 • 12:00Huyền thoại biển xanhTập 20
 • 12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 13:00Chuyện khó đỡTập 58
 • 13:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 84
 • 14:00Hôn nhân giảTập 13
 • 14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 15:00Sao và Sự KiệnTập 291
 • 15:45Kì tài thách đấu mùa 2Tập 16
 • 16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 17:00Trái tim trong sángTập 15
 • 17:45Trái tim trong sángTập 16
 • 18:30Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2- Tập 4
 • 19:00Nhà có xi nê việtHương ga
 • 21:00Kì tài thách đấu mùa 2Tập 17
 • 22:30Chuyện khó đỡTập 59
 • 23:30Sao thế giớiTập 132
 • 23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 84