Lịch phát sóng chương trình VTV

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
 • 00:00Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 2
 • 01:00Chuyện khó đỡTập 31
 • 02:002 ngày 1 đêmTập 1
 • 02:30Đổi mặtTập 20
 • 03:30Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 2
 • 04:00Sao và Sự KiệnTập 277
 • 04:30Sao thế giớiTập 118
 • 05:00Cái giá của tội ácTập 10
 • 06:002 ngày 1 đêmTập 1
 • 07:00Báu vật của conTập 86
 • 08:00Báu vật của conTập 87
 • 08:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 09:00Sao thế giớiTập 118
 • 09:30Sao và Sự KiệnTập 277
 • 10:00Chuyện khó đỡTập 32
 • 10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 11:002 ngày 1 đêmTập 1
 • 12:00Cái giá của tội ácTập 11
 • 12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 13:00Chuyện khó đỡTập 31
 • 14:00Đổi mặtTập 21
 • 14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 15:00Sao và Sự KiệnTập 277
 • 15:40Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 15:45Đàn ông phải thếTập 14 p1
 • 16:10Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 16:15Đàn ông phải thếTập 14 p2
 • 17:00Báu vật của conTập 88
 • 18:00Báu vật của conTập 89
 • 18:30Sao và Sự KiệnTập 278
 • 19:00Gương mặt phu thêTập 9
 • 20:00Con tim dẫn lốiTập 16
 • 21:00Đàn ông phải thếTập 15
 • 22:30Khám phá Malaysia cùng Martin YanTập 2
 • 23:002 ngày 1 đêmTập 1